Chauvet Hazefluid - High Performance Haze Fluid (HFG) J&M https://www.musikland-online.de/rss/onlineshop/chha179303/ Chauvet Hazefluid - High Performance Haze Fluid (HFG) Detailansicht J&amp;M Musikland Sun, 23 Feb 2020 12:11:36 GMT de Chauvet Hazefluid - High Performance Haze Fluid (HFG) https://www.musikland-online.de/onlineshop_chha179303_Chauvet-Hazefluid---High-Performance-Haze-Fluid-HFG.html Wed, 5 Feb 2020 16:15:04 GMT <img src="https://static.musikland-online.de/pix/onlineshop/chauvet_haze_fluid_500_1.jpg" align="right" vspace="0" hspace="50"><font size="+1"><b>15,00 Euro</b></font><br> Chavet Hazefluid für alle wasser basierenden Hazer geeignet 4 1 kg 155 x 155 x 300 mm https://www.musikland-online.de/onlineshop_chha179303_Chauvet-Hazefluid---High-Performance-Haze-Fluid-HFG.html